• Bayer Връзки

Програма за растителна защита на домати

Разсадопроизводство и борба с плевелите, неприятелите и болестите

Разсадопроизводство
 
Чест проблем се явява сеченето по разсада, което е типична „детска болест”. Причинител са най-често два вида гъбни патогени – Pythium и Rhizoctonia. Болестта може да се развие още по пониците при покълване и разсада да не поникне или в основите на младите растения и те да се пречупят. Поради факта, че патогените са различни и няма един универсален препарат, е добре да се прави смес между Превикур® Енерджи и метил топсин за поливка на лехите. Превикур® Енерджи е ефикасен срещу Pythium в доза 3 мл/м2 разтворени в 5 л вода (0,06% разтвор), приложен с поливка в момента на засяване и втора поливка след 7-10 дни.
Смучещите насекоми като листни въшки и трипсове могат да пренесат вируси в разсада и затова борбата с тях се започва още в лехите. Много подходящ е Конфидор® Енерджи в доза 60-80 мл.
Борба с плевелите на полето
 
Основен хербицид за домати е Зенкор® за борба с повечето широколистни плевели. Има разлика в приложението при разсадни и безрасадни домати. Приложението на Зенкор® при безрасадни домати е предимно вегетационно във фаза 5-6 лист в доза 50 мл/дка. Поради факта, че доматите никнат бавно, за даване на по-чист старт може да се приложи Зенкор® почвено в намалена доза от 30 мл/дка и след това пълната доза в 5-6 лист. Безрасадните домати не бива да се третират преди 4-ти лист заради риск от фитотоксичност.
При разсадни домати Зенкор® може да се прилага както почвено преди разсаждане, така и вегетационно в 5-6 ти лист. Приложен почвено Зенкор® контролира и едногодишни житни плевели.
За вегетационна борба с едногодишни житни плевели да се използва Фуроре® Супер в доза 120 мл/дка, приложен във фаза 2-3 лист на плевелите. Фуроре® Супер е ефикасен и срещу балур от коренища в доза 200 мл/дка. Поради факта, че доматите се отглеждат на поливни условия балурът пониква на вълни и периодично се налага борба срещу него.
 
Борба с неприятелите – попово прасе, голи охлюви, листни въшки, оранжерийна белокрилка
Tomatoes program
Увеличи изображението
Попово прасе
Tomatoes program
Увеличи изображението
Голи охлюви
За справяне с голите охлюви и поповото прасе по време на сеитба или разсаждане може да се използва Мезурол® Шнекенкорн. Мезурол® се разпръсква площно или на ивици около редовете. За борба и с телени червеи може да се инкорпорира в почвата. Предстои пускането на нова подобрена формулация, която ще е по-ефикасна срещу телените червеи. Мезурол® е готова хранителна примамка, която се приема с охота от неприятелите и не се разпада от водата.
 

Листните въшки и белокрилката са неприятели, които лесно придобиват резистентност и борбата с тях налага внимателен избор на инсектициди и редуването им в схема. Важно е борбата да започне навреме при сравнително ниска плътност на неприятелите и да продължи с третиране по схема, защото по-късно е изключително трудно популацията да бъде овладяна. Байер КропСайанс разполага с няколко инсектицида, които са различни и могат да бъдат редувани в схемата. Периода на третиране трябва да е 10-12 дни. Най-добре е да се започне с две третирания с Конфидор® ВГ в доза 15 гр/дка. Следва едно третиране с Децис® ЕК в доза 50 мл/дка и две третирания с Конфидор® Енерджи в доза 60-80 мл/дка. Отново едно третиране с Децис®, последвано от Калипсо® СК в доза 20 мл/дка. Целта е да не се допуска колонизиране на растенията и да се третира превантивно. Тежестта на борбата се измества в ранните фази преди нарастването на плодовете, за да може при узряване да не се налага сериозна борба.

Tomatoes program
Увеличи изображението
Оранжерийна белокрилка
Tomatoes program
Увеличи изображението
Листни въшки
Освен като инсектицид Конфидор® Енерджи има и уникален физиологичен ефект и стимулира предпазните и възстановителни сили на растенията. След пръскане с Конфидор® Енерджи растенията по-добре понасят засушаване, нападение от болести и промени в хранителния режим. Конфидор® Енерджи действа като щит срещу стреса.
Ако има намножаване на листни въшки е по-добре да се приложи първо Децис® ЕК за редуциране на популацията и след това системен продукт като Калипсо® или Конфидор® Енерджи. В противен случай резистентния натиск върху инсектицида е много силен. Вкарването на други хлорникотинили в схемата е силно рисковано за възникване на резистентност, тъй като механизма на действие е еднакъв с този на Калипсо® и Конфидор®. Подходящи партньори за редуване могат да бъдат блокаторите на хитиновия сиснтез и някои органофосфорни препарати.
Конфидор® и Конфидор® Енерджи са опасни за бамбусите в оранжерии, както при директно попадение, така и като последействие. Единствено Калипсо® е безопасен инсектицид и не смущава бамбусите. Децис® е опасен само при директно попадение и веднъж изсъхнал не смущава пчелите.
 
Борба с картофена мана (Phitophtora infestance) и кафяви листни петна - Алтернария
 
Картофената мана става все по-агресивен патоген в последните години и инфекциите започват да се изнасят все по-рано във вегетацията. Борбата е изключително превантивна и е насочена към предотвратяване на инфекцията. Пръсканията трябва да започнат рано и да се правят по схема през 7-10. Може да се редуват Верита® и новият фунгицид Инфинито®.
Инфинито® е добре да се приложи в най-критичния период около цъфтеж като две+две последователни пръскания с Верита® по средата. За едновременна борба с Алтернария Верита® и Инфинито® може да се смесват с Антракол®. При по-леки условия Антракол® се прилага самостоятелно като контактен фунгицид срещу мана и Алтернария.
Tomatoes program
Увеличи изображението
Картофена мана
Tomatoes program
Увеличи изображението
Алтернария
Tomatoes program
Увеличи изображението
Алтернария
Ако не е осигурена превантивна защита и бъдем изненадани от дъжд, може да се реагира в рамките на 48 часа с Инфинито®, разчитайки на лечебните свойства на фунгицида. В такава ситуация контактен препарат не може да помогне, а след 48 часа лечебния ефект е невъзможен и гъбата става недосегаема. Може да се действа само върху спороношението, но патогена остава жив вътре в клетките и бързо се възстановява при влажни условия. Ето защо ако бъде допусната зараза от мана за нейното изкореняване е необходимо да се пръска два пъти през три дни с Инфинито® като се разчита на антиспорулантния ефект на препарата. Ако този период се разтегли и условията са благоприятни за болестта, нейният цикъл не може да бъде прекъснат с нито един фунгицид на пазара.
Силата на фунгицидите е в техния превантивен ефект. Някои имат лечебен и антиспорулантен ефект, но те са ограничени във времето. Когато симптомите на болестта са видими, лечебният ефект е изтърван и може да се разчита само на антиспорулантност, но не и на директен ефект върху гъбата. Няма фунгицид, който да е в състояние с едно пръскане да „изкорени” заразата – това е мит. Допускането на зараза и поставянето на фунгицидите в антиспорулантна ситуация увеличава резистентния натиск върху тях и води до бързото им изхабяване.
 
Борба с брашнеста мана и листна плесен (Cladosporium)
Tomatoes program
Увеличи изображението
Листна плесен
Tomatoes program
Увеличи изображението
Борбата трябва да се води превантивно и да се редуват фунгициди с различен механизъм на действие. Поради големия брой триазолни фунгициди на пазара, често се редуват различни търговски марки, но активните вещества са от една група на резистентност и това създава проблем рано или късно. Новото предложение на Байер КропСайанс е Флинт® Макс – фунгицид с две активни вещества с различен механизъм на действие. Флинт® Макс е много широкоспектърен фунгицид, който контролира причинителите на брашнеста мана, кафяви листни петна – Алтернария и листна плесен – Cladosporium при домати. В комбинация с Инфинито®, Флинт® Макс засилва действието на Инфинито® срещу картофената мана. Флинт® Макс, приложен около цъфтежа има странично действие и срещу сиво гниене.
Флинт® Макс има стимулиращ ефект върху фотосинтезата и след пръскане растенията стават тъмно зелени и лъскави и усвояват по-добре хранителните вещества

[ Последно обновено: Сряда, Февруари 4, 2009 ]

Търси

Търси