• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Лаудис® ОД

Laudis® OD

Лаудис(R) ОД
Увеличи изображението
Сила в хармония с културата!

Информация за продукта:

Активно вещество: 44 гр/л темботрион; 22 гр/л антидот (изоксадифен-етил)
Формулация: Маслена дисперсия (ОД)
Категория: III (трета)

Култура

ВредителДозаМомент на приложениеКарантинен срок
ЦаревицаЕдногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели включително балур от семе.
200 мл/дка
Вегетационно от фаза 2-ри до 8-ти лист на царевицата от котиледони до 6-ти лист на едногодишните житни и широколистни плевели и при височина на балура от семе и коренища 15-25 см.140 дни

Виж контролираните плевели
 
Лаудис® е най-новото постижение на Байер КропСайанс при хербицидите в царевица. Подходящ е за царевица, за зърно и силаж. Лаудис® е напълно системен вегетационен хербицид, поставящ нови стандарти за безопасност, бързина и начин на действие и спектър на контролирани плевели.
 
Лаудис® контролира едногодишни житни и широколистни плевели, паламида и балур.
 
Механизъм на действие
Активното вещество в Лаудис® се нарича темботрион и е с различен механизъм на действие от всички познати до сега. То позволява на Лаудис да прониква изключително бързо в растението, да се придвижва системно до всичките му части.
Лаудис® има индиректен хербициден ефект. Лаудис® блокира каротиноидите, които защитават хлорофила и ултравиолетовата светлина го разгражда, предизвиквайки бързо побеляване и некроза на плевелите. Плевелите загиват от свръхдоза ултравиолетова светлина. Това гарантира ефекта дори и при облачно време. Лаудис® има най-бързо действие от всички хербициди на Байер, досега прилагани в царевицата.
В същото време Лаудис® поставя нов стандарт в безопасността към царевицата с много високото си ниво на селективност към културата.
 
Ефект след третиране с Лаудис®
 

 
Спектър на действие
Лаудис® има много силно и категорично действие срещу бутрак, татул, паламида и лобода, кокоше и кръвно просо, зелена кощрява. При едногодишните житни плевели за постигане на максимален ефект трябва да се третира рано, до 3-4 лист.
 
След начало на братене кощрявата става особено устойчива. Кокошето просо може да се контролира отлично дори и във фаза братене. Лаудис® силно потиска балур от коренища. Балурът побелява, една част загива, но друга може да започне да възстановява след около месец. Поради бързия си ефект, Лаудис® позволява да не се чака дълго, а може да се влезе за окопаване скоро след третирането (около седмица). Лаудис® потиска дори троскот.
 

 
Препоръки при употреба
• Най-добър контрол на едногодишни житни се постига в ранни фази на развитие преди начало на братене.
• Широколистните плевели се контролират най-добре във фаза 4-5 лист.
Лаудис® може да се прилага между 2-ри и 8-ми лист на царевицата, но технологично оптималният момент за контрол на плевелите съвпада с 3-ти-5-ти лист.
Лаудис® може да се прилага и при прогноза за идващ дъжд, защото 1 час е достатъчен за поемане на препарата.
• На площи със смесено заплевеляване и ниска плътност на балур, във фаза 3-5 лист на царевицата препоръчваме употребата на Лаудис®.
• На полета, където основен проблем е тежко заплевеляване с балур, препоръчваме употребата на Екип®.
 
Смесимост
Лаудис® позволява смесване с органофосфорни инсектициди и повечето хербициди.
 
..
Предимства
Лаудис® е формулиран в новата ОД формулация, която подобрява прилепването, ускорява проникването и придвижването на активното вещество.
• Изключителна бързина на действие – плевелите побеляват на третия ден, а некрозата се проявява за седмица.
• Високо ниво на безопасност. При изведени технически опити не се наблюдава разлика в добива между площи, плевени на ръка и площи, третирани с двойни дози Лаудис®.
• Много бързо поемане – Лаудис® се поема за 1 час от плевелите.
• Без ограничение за смесване с органофосфорни инсектициди.
• Работи бързо дори и при сухи условия.
Лаудис® се прилага при царевица за зърно и силаж.
..
 
Влияние на климатичните фактори
• Ефикасността на Лаудис® не се влияе от сухо и горещо време. Дори тогава, благодарение на формулацията, активното вещество успява да прониква бързо в листата на плевелите. Разбира се, трябва да се избягва третиране в горещите обедни часове заради високото изпарение и загуба на работен разтвор.
• 1 час е достатъчен за поемане на препарата и дъжд, паднал след това, не намалява хербицидния ефект
• Поради действието на антидотната технология, Лаудис® може да се прилага безопасно и след периоди на сухо и горещо време, когато царевицата е стресирана.
 
Действие върху следващи в сеитбооборота култури
Лаудис® е вегетационен хербицид и се разгражда бързо в почвата. Това позволява на всички култури да се сеят нормално в сеитбооборота след царевица, третирана с Лаудис®. В случай на унищожаване на царевица, третирана с Лаудис®, веднага може да се сее царевица за зърно и силаж, сорго и памук. След две седмици и преораване на площта може да се сее грах, домати и зеле.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Вторник, Януари 20, 2015 ]

Търси

Търси