• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Секатор® ОД

Sekator® OD

Секатор(R) ОД
Увеличи изображението
За да се справите с проблемни широколистни плевели!

Информация за продукта:

Активно вещество: амидосулфурон 100 гр/л; йодосулфурон 25 гр/л; мефенпир-диетил (антидот) 250 гр/л
Формулация: маслена дисперсия (ОД)
Категория: III (трета)

Култура

ВредителДозаМомент на приложениеКарантинен срок
Пшеница
Ечемик
Едногодишни широколистни, включително устойчиви на хормоноподобни хербициди (2,4-Д, МЦПА) плевели и паламида.
10 мл/дка
Вегетационно след фаза 3-ти лист до края на братене на културата.не се налага

Виж контролираните плевели
 
Механизъм на действие
Секатор® ОД е хербицид от групата на сулфунилуреите с напълно системно действие. Секатор® ОД представлява нова и модерна формулация - ОДези, съдържаща две активни вещества и антидот. Поради тази отлично балансираната комбинация Секатор® ОД контролира повече от 30 важни вида широколистни плевели с едно третиране при един широк период на приложение. Между тези плевели са видове, които значително редуцират добива от декар, като трирога лепка и паламида, както и устойчивите на хормоноподобни хербициди.
Попаднал върху плевелите, препаратът се абсорбира бързо от листата, стопира веднага растежа и ги унищожава напълно до 4-6 седмици след пръскане. Визуалните признаци на хербицидно действие са пожълтяване на плевелите - на 5-7 ден, хлоротични петна, последвани от некроза на 10-14 ден, и напълно загиване на плевелното растение - след 4-6 седмици. Секатор® също така контролира спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите (особено при трирога лепка).
 

 
Препоръки при употреба
• Плевелите се контролират най-добре в ранни фази 3-5 лист.
Секатор® може да се прилага без ограничения от фенофазата на културата – от трети до флагов лист.
• Паламидата се третира във фаза розетка при височина 10-15 см.
• Срещу мак и трицветна теменуга се третира възможно най-рано.
• Да не се използва при овес.
• За едновременна борба с див овес да се смесва с Пума ® Супер.
• Да се избягва попадането на Секатор® върху съседни култури. Малки дози препарат могат да нанесат повреди върху слънчоглед, рапица, зеленчуци и трайни култури.
 
..
Предимства
Ефикасност – контрол на икономически важни плевели в пшеница и ечемик.
Селективност към културата – поради високо ниво на селективност може да се прилага до фаза флагов лист на културата без да я стресира (наблюдения при опити в ДЗИ Генерал Тошево).
Гъвкавост на приложениеСекатор® не се влияе от ниски температури по време на пръскане.
Позволява смесване с листни торове, Пума® Супер и Фалкон®.
Бързина на поеманеСекатор® се поема за два часа от плевелите.
..
 
Влияние на климатичните фактори
Секатор® се поема за два часа от плевелите и паднал след това дъжд не намалява хербицидния ефект.
Секатор® не се влияе от ниски температури по време на приложение.
• Ако температурите паднат след приложението това само ще забави проявата на симптомите.
• Благоприятните условия за развитие на плевелите след третиране засилват системността на Секатор® и неговата ефикасност.
 
Смесимост
Секатор® е смесим с повечето използвани в практиката фунгициди, инсектициди, хербициди и листни торове. Много подходящо е смесването с Фалкон® за борба с болестите и Пума® Супер за борба със смесено заплевеляване.
 
Действие върху следващи в сеитбооборота култури
След третиране със Секатор® в нормален срок за приложение могат да бъдат засети и отглеждани всички възможни есенни и пролетни култури поради това, че активните вещества на хербицида не се натрупват в почвата. Ако житната култура, третирана със Секатор®, е унищожена по една или друга причина, е възможно да се засее след 15 дни и плитка оран до 15 см всяка пролетна житна култура, но без овес, или след 30 дни и оран на 20-25 см дълбочина - картофи или царевица.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Вторник, Януари 20, 2015 ]

Търси

Търси