• Bayer Връзки

Програма за растителна защита в царевица

Борба с плевелите

Заплевеляването на царевицата може силно да редуцира добива. Правилното извеждане на борбата с плевелите изисква добро познаване на историята на полето и типа на очакваното заплевеляване. Царевицата е особено чувствителна към заплевеляване в ранна фаза – между 2ри и 4ти лист. Тогава се залага добива и ако оставим плевелите да я задушат дори и да ги ликвидираме по-късно не можем да компенсираме загубата на добив с никакви мероприятия през вегетацията.
Винаги стои отворен въпросът какъв хербицид да бъде използван. Всяка група има своите силни и слаби страни. Почвените хербициди са отлични във влажна година, но губят ефикасност при засушаване и се разграждат от слънцето. Ако разчитаме на вегетационни хербициди можем да избираме според типа на заплевеляването, но съществува риск да не успеем да напръскаме навреме при много валежи и да се допусне загуба на добив или вторично заплевеляване.
Байер КропСайанс разполага с най-голямата продуктова листа от хербициди в царевицата, за да може фермерите да имат избор при различните ситуации и типове заплевеляване.
Почвени хербициди
 
Технологично употребата на почвен хербицид е задължителна при заплевеляване с едногодишни плевели, а вегетационните се прилагат за корекция или борба с многогодишните плевели паламида и балур от коренища. В борбата с едногодишните житни и широколистни плевели много удачни са Мерлин® и Мерлин® Дуо – хербициди с широк спектър и дълго последействие. И двата продукта имат уникалното свойство да се „капсулират” при липса на дъжд и да се реактивират след валеж. И двата хербицида блокират образуването на хлорофил и плевелите побеляват.
Maize program Weeds
Увеличи изображението
Мерлин® - неактивен
Maize program Weeds
Увеличи изображението
Изоксафлутол - активен
Maize program Weeds
Увеличи изображението
ДКН - активен
Възможни са два сценария след употребата на Мерлин® или Мерлин® Дуо. Ако скоро след сеитбата падне дъжд активните вещества проникват в почвата и атакуват младите поници и коренчета. В резултат плевелите загиват преди да са поникнали. При засушаване след сеитбата Мерлин® и Мерлин® Дуо не се задействат и плевелите могат да поникнат безпрепятствено. Ако в този момент падне дъжд (поне 10л/м2), Мерлин® и Мерлин® Дуо се реактивират, усвояват се от корените на растенията и могат да контролират дори поникнали плевели ако те са до 3-4 см. Този ефект може да се повтори няколко пъти след всеки паднал дъжд. При по-продължително засушаване корените на плевелите прорастват в дълбочина, и не могат да бъдат достигнати от хербицида. Тогава се налага коригиране с вегетационен хербицид.
При засушаване по време на сеитба или невъзможност за внасяне на почвен хербицид, Мерлин® Дуо позволява ранно вегетационно третиране до 3ти лист на царевицата и начално фази от развитието на широколистните плевели. Вегетационния ефект срещу житните плевели е незадоволителен.
Възможна е комбинацията на Мерлин® или Мерлин® Дуо с половин доза ацетохлор. Това позволява да се застраховаме при по-сухи условия и извлечем максимум ефикасност. Проявява се силен синергизъм между активните вещества в тази комбинация. Веднага след сеитбата почвата е влажна и това позволява на ацетохлора да задейства дори и без дъжд. По-късно ацетохлорът започва да се разгражда от слънцето и разчитаме на стабилността и дългото последействие на Мерлин® и Мерлин® Дуо. Поради факта, че Мерлин® и Мерлин® Дуо действат системно през кореновата система на плевелите те могат да потискат дори балур от коренища. Балурът побелява и ако е по-малък дори може да загине. По-големият балур се развива слабо и получените семена остават стерилни.
При отглеждане на царевица при поливни условия с дъждовална техника, Мерлин® и Мерлин® Дуо позволяват борбата с плевелите да се прави „по поръчка”. Когато е необходимо хербицида може да бъде активиран с даване на поливка. За съжаление това не е възможно при гравитачното напояване защото отварянето на браздите заравя хербицида и ефекта е само частичен.
Селективността на Мерлин® и Мерлин® Дуо е на физична основа, което налага качествена сеитба на дълбочина 6 см.
 
Вегетационни хербициди срещу едногодишни житни и широколистни плевели и балур от коренища
 
Изборът на вегетационен хербицид зависи изцяло от типа заплевеляване. Тук винаги трябва да се отчита момента на приложение и безопасността за царевицата.
Maize program Weeds
Увеличи изображението
Кокоше просо
Maize program Weeds
Увеличи изображението
Зелена кощрява
При чисто широколистно заплевеляване в това число и паламида се прилагат продукти на базата на 2,4Д и дикамба. Те са много ефикасни, но са приложими само до 4-5 лист на царевицата. Това е така защото царевицата залага репродуктивните си органи около 4ти лист, а това са хормоноподобни продукти, които приложени малко по-късно стресират културата и се отразяват негативно върху добива.
При смесено заплевеляване с едногодишни житни и широколистни плевели най-добре е да се водим по фазата на житните плевели и да ги третираме в 3-4 лист. По-късно, когато започнат да братят кощрявата и кокошето просо стават много по-устойчиви на хербициди и затова не бива да се закъснява с третирането. От няколко години Байер КропСайанс предлага на пазара най-ефикасния и безопасен хербицид - Екип®. Екип® може да се прилага за справяне с повечето едногодишни житни и широколистни плевели и паламида без да се съобразяваме с фенофазата на царевицата.
Заплевеляването рядко е еднотипно и е с различна плътност, което често налага да се борим едновременно с житни, широколистни плевели и балур от коренища. За ситуации, където преобладава балур и има по-малко бутрак и паламида, Екип® е най-добрият избор. Ако обаче имаме силно широколистно заплевеляване и малко балур е най-добре да се използва Майстер®ОД. Майстер® ОД ще контролира паламидата и бутрака по-добре и може да се прилага безопасно и след 4-5 лист.
Прилагането на вегетационни продукти в царевицата винаги е било свързано със селективността на продуктите, което води до едни или други ограничения. Байер КропСайанс досега е предлагала най-селективните и гъвкави хербициди на пазара, но и това е на път да бъде подобрено. През 2009 година на пазара идва най-новия хербицид за царевица – ЛАУДИС®. Лаудис® за пръв път излиза от определението селективен хербицид – той е неутрален хербицид, който работи в хармония с културата. Третираната с Лаудис® царевица дава същия добив като тази, която е плевена на ръка. Лаудис® е без ограничения по отношение на фенофазата на царевицата или условията на третиране. Лаудис® може да се прилага безопасно при сладка царевица и почти всички линии за семепроизводство.
Лаудис® е широкоспектърен, вегетационен хербицид срещу едногодишни житни и широколистни плевели, в това число паламида и бутрак.
Maize program Weeds
Увеличи изображението
Щир
Maize program Weeds
Увеличи изображението
Свиница/Бутрак
Maize program Weeds
Увеличи изображението
Паламида
Лаудис® действа по нов и различен начин от сулфонилуреите. Той блокира защитата на хлорофила и растенията загиват от изгарящото действието на слънчевата светлина. Ефектът след пръскане е много бърз и плевелите побеляват на третия ден, а некрозата настъпва след седмица. Лаудис® има много силно и категорично действие срещу бутрак, татул, паламида и лобода. При едногодишните житни плевели за постигане на максимален ефект трябва да се третира рано, до 3-4 лист. След начало на братене кощрявата става особено устойчива. Кокошето просо може да се контролира отлично дори и във фаза братене.
Лаудис® силно подтиска балур от коренища. Балурът побелява, една част загива, но друга може да започне да се възстановява след около месец. Поради бързия си ефект Лаудис® позволява да не се чака дълго, а може да се влезе за окопаване скоро след третирането (около седмица).
Сравнение между Лаудис® и Екип® не бива да се прави. Екип® остава най-подходящ продукт, когато основен проблем е кощрява или балур от коренища.
Лаудис® е идеалният продукт за третиране на площи със смесено заплевеляване, но с ниска плътност балур във фаза 3-5 лист на царевицата.
 
Борба с балур от коренища
 
Балурът е един от най-опасните плевели за царевицата, защото силно я конкурира за вода, хранителни вещества и жизнена среда.
Maize program Weeds
Увеличи изображението
Балур
Maize program Weeds
Увеличи изображението
Черно куче грозде
Обикновено балурът от коренища пониква малко по-късно от останалите плевели и борбата с него се води около 5ти-7ми лист на царевицата. Най-добре е да се изчака той да поникне до 20-25 см и формира достатъчно листна маса, която поема повече препарат. След тази фаза балурът започва да развива коренището си и става по-мощен и труден за контрол. Екип® е най-сигурният балурицид на пазара и е доказал своите качества вече няколко години. Това, което отличава Екип® от всички останали балурициди и комбинации на пазара е както високата ефикасност, така и селективността му спрямо царевицата. Екип® може да се прилага безопасно до фаза 8ми лист. При сравнение с други продукти царевицата третирана с Екип® дава по-висок добив при еднакви условия. Това се дължи на антидотната технология, която Байер влага в Екип®.
Поради факта, че балурът пониква по-късно понякога широколистните плевели могат да причинят ефекта на „чадъра” и балура не може да бъде напръскан добре. Това налага разделна борба първо с широколистните плевели, а след това с балура.
След успешната борба с плевелите можем само да се молим за дъжд и да жънем.

[ Последно обновено: Четвъртък, Януари 14, 2010 ]